WPROWADZENIE

Wprowadzenie – niezamierzona bezdzietność podobnie jak inne nieszczęścia zdarza się głównie innym ludziom. Jeśli jednak czytacie te słowa to prawdopodobnie czujecie się zaniepokojeni, czy aby nie dotyczy to także Was. Na kolejnych stronach postaraliśmy się przybliżyć Państwu problem diagnostyki męskiej niepłodności, szczególnie komputerowej analizy nasienia.

wprowadzenie plemniki analiza nasienia
plemniki analiza nasienia

https://parenskrosno.pl/analiza-nasienia/

Do tej pory najpowszechniejszym sposobem oceny nasienia było badanie mikroskopowe polegające na obserwacji ilości, ruchliwości i budowy plemników pod mikroskopem, i notowanie tych obserwacji przez osobę prowadzącą badanie. Wadą takiego badania jest jego mała obiektywność. Wyniki badania nasienia w różnych pracowniach trudno dają się porównywać między sobą. Ocena nasienia przez program komputerowy pozbawiona jest tej wady, daje nam też w rezultacie wiele dodatkowych danych dotyczących różnych cech plemników, a szczególnie ich ruchliwości. Badania komputerowe zarezerwowane były dotychczas jedynie dla wyspecjalizowanych ośrodków leczenia niepłodności z uwagi na wysoki koszt urządzeń. Obecnie dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowej komputerów stają coraz powszechniejszą metodą oceny nasienia już na etapie badań wstępnych.

Analiza nasienia SCA

Obecnie ocenia się, że co piąta para regularnie współżyjąca ze sobą bez zabezpieczeń ma trudności z poczęciem potomka. Wobec tych danych Światowa Organizacja Zdrowia uznała niepłodność za chorobę społeczną. Zaburzenia płodności to jednak nie tylko problem kobiet, w coraz większym stopniu problemy te zaczynają dotyczyć również i mężczyzn. Od kilku lat pojawiają się doniesienia o pogarszającej się jakości nasienia mężczyzn, co objawia się min. mniejszą liczbą plemników oraz ich słabszą ruchliwością. Dlatego też oddajemy do Państwa dyspozycji stronę poświęconą wyłącznie diagnostyce niepłodności męskiej, a szczególnie komputerowej analizie nasienia SCA. Widząc wciąż rosnącą liczbę przeprowadzanych w naszych Centrum seminogramów, postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw i wraz z naszymi Partnerami stworzyć sieć ośrodków należących do Grupy Medycznej PARENS, w których możliwe jest oddanie nasienia do analizy.

Jest to pierwsze i podstawowe badanie w diagnostyce niepłodności. Niepłodność zawsze odnosimy do pary. Mówimy o niej z reguły wtedy, gdy nie dochodzi do poczęcia dziecka w ciągu roku współżycia bez zabezpieczenia. Inaczej jest w przypadku mężczyzn leczonych w przeszłości chemioterapią, mężczyzn po usunięciu jądra (z różnych przyczyn), lub po późnej (powyżej 2 roku życia) operacji korekcji wnętrostwa (niezstąpionych jąder). U nich możemy spodziewać się obniżonej jakości nasienia i nie należy w takiej sytuacji zwlekać przez rok z wykonaniem badania. Od wykonania badania nasienia nie zwalnia też stwierdzenie jakiegoś poważnego problemu ze strony żony lub partnerki. Przyczyna niezachodzenia w ciążę może leżeć po obu stronach jednocześnie!

Seminogram

Wykonanie badania nasienia często powoduje lęk u badanych mężczyzn. Jego rezultat utożsamiany jest z oceną męskości rozumianej jako zdolności do płodzenia potomstwa. Stąd niekorzystny wynik obniża postrzeganie własnej wartości przez badanego. Jest to tym łatwiejsze, że zakresy norm dla każdej wartości podane są na każdym wyniku.

Jeśli właśnie otrzymaliście taki wynik, to z pewnością już zdążyliście się zorientować, które z parametrów są w normie, a które poza nią. Jednak nie znajdziecie tam odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy moje nasienie jest płodne? Dzieje się tak z kilku powodów:

 • nie ma ostrej granicy pomiędzy nasieniem płodnym i niepłodnym (w znaczeniu naturalnego zajścia w ciążę)
 • seminogram (czyli wynik badania nasienia) nie mówi nam wszystkiego o płodności nasienia stąd badania dodatkowe np. materiału genetycznego przenoszonego przez plemniki (a ten nie jest oceniany w rutynowym badaniu nasienia)
 • ocena nasienia nie bierze pod uwagę płodności kobiety

Przyczyny niepłodności męskiej z podziałem na czynniki je wywołujące.


Czynniki przedjądrowe

Czynniki jądrowe

Czynniki pozajądrowe

 •  hormonalne
 • chromosomowe
 • seksualne (organiczne i psychologiczne)
 • wrodzone
 • nabyte
 • immunologiczne
 • infekcje oraz choroby ogólnoustrojowe
 • naczyniowe
 • antyspermatogenne
 • idiopatyczne
 • zaporowe (najądrzowe i nasieniowodowe)
 • pozapalne zmiany najądrzy i przewodów wyprowadzających nasienie
 • infekcje gruczołów dodatkowych
 • wrogość najądrzy
 • antyspermatogenne (środowiskowe)

Informacje, które znajdziecie Państwo na naszych stronach pomogą Państwu w zalezieniu wspólnego języka ze specjalistą.