Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów

Dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu nasi Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

Parens Krosno Sp. z o.o. wybrało certyfikat SLL

Co to jest certyfikat SSL?

Certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Umożliwia szyfrowanie dowolnej usługi świadczonej przez Internet. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przekazywanych za pośrednictwem witryny internetowej. Użytkownicy mają wówczas absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

Szanowna Pani, Szanowny Panie

W związku z wchodzącymi w życie przepisami o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że posiadamy Państwa dane kontaktowe, które pochodzą z przekazanych wizytówek, zawartych umów lub są wynikiem dotychczasowych kontaktów drogą mailową.

Administrator danych

Administratorem danych jest firma Parens Krosno Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, 38-400, przy ul. Zręcińska 10e. Podanie danych jest dobrowolne.

Cel przetwarzania danych

Dane są przetwarzane dla celu ułatwienia nawiązywania i podtrzymywania kontaktów służbowych oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Podstawy prawne

Dane są przetwarzane na podstawie przesłanki usprawiedliwionego prawnie celu administratora danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Prawa stron

Ma Pani/Pan prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zlecenia/umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.